Wie we zijn

GKSV is een toonaangevend en 'no nonsense' consultancy bureau waar topprofessionals werken die plezier hebben in hun vak.
 
GKSV is in 2013 opgericht vanuit de overtuiging dat excellente communicatie en stakeholder engagement de komende jaren alleen maar belangrijker worden voor het succes van organisaties, projecten en bestuurders. En vanuit de overtuiging dat organisaties een belangrijker rol kunnen spelen bij het creëren van een betere wereld.
 
Inmiddels telt GKSV circa 17 adviseurs en een schil van associate partners met een enorm track record. De eigenaren van GKSV zijn Hein Greven, Frank Körver, Arnoud Verhage, Mark van den Anker en Maaike Hellingman-van Hooidonk. Zij zetten zich met hun collega-adviseurs  met hart en ziel in voor klanten met vaak grote nationale of internationale belangen. 

Het team van GKSV bestaat uit:

 

Hein Greven

+31 655196587

Mijn kracht ligt bij vraagstukken waar belangen van verschillende spelers groot zijn. Samen met klanten vind ik graag oplossingen in de driehoek politiek, bedrijfsleven en belangenorganisaties. Ik ben resultaatgericht en heb oog voor drijfveren en belangen van alle betrokkenen. Op die manier heb ik me ontwikkeld tot een brede communicatieadviseur met de nadruk op public affairs en lobby. Ik heb mijn ervaring opgebouwd op de terreinen energie, zorg, duurzaamheid, telecom, finance en creatieve industrie. Voor de stap naar het ondernemerschap met GKSV was ik onder andere manager PA & Mediarelaties bij Eneco, associate partner bij Boer & Croon, voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA), bestuurslid bij de Waddenvereniging en manager Public Affairs bij KPN. Ik ben actief betrokken bij ons internationale netwerk Interel en de ondernemersclub voor een duurzame economie, de Groene Zaak

Frank Körver

+31 613523322

Ik focus me vooral op vraagstukken met betrekking tot strategie & leiderschap en reputatie & communicatie. Organisaties bellen mij als ze te maken hebben met lastige kwesties, complexe vraagstukken of strategische veranderingen, maar ook als ze een 'business focused' communicatiefunctie willen creëren. Eerder was ik o.a. associate partner bij Boer & Croon. Samen met Betteke van Ruler heb ik het boek Het Strategisch Communicatie Frame geschreven: een praktische methode voor strategie-ontwikkeling. Eerder verscheen een boek over issuesmanagement en geregeld publiceer ik over reputatie, leiderschap en het strategische belang van corporate communicatie. In specifieke gevallen versterk ik tijdelijk managementteams. 


Arnoud Verhage

+31 620615172

 

Alles is niets. Daarom ondersteun ik klanten met het ontwikkelen en uitdragen van een eigentijds, authentiek en uniek geluid dat het verschil maakt bij hun stakeholders. Naast advisering aan klanten in bedrijfsleven, non-profit en zorgsector heb ik een specialisme gemaakt van tijdelijke regie op communicatie en reputatie vraagstukken bij klanten in huis. Vraagstukken waar organisatie of business belangen op het spel staan, waar een kwaliteitsimpuls nodig is en/ of waar iets tastbaars gerealiseerd moet worden. Mijn drang tot vernieuwing en het creëren van doorbraken zet ik in om initiatieven als The Kitchen en The Audit te lanceren. Eerder werkte ik voor Boer & Croon, Winkelman & Van Hessen en de Baak, Management Centrum VNO-NCW.


Maaike Hellingman-van Hooidonk
vanhooidonk@gksv.nl

+31 648786630

 

Mijn focus ligt met name op het gebied van public affairs en stakeholdermanagement. Ik heb ruime ervaring met de lobby in Den Haag, maar tevens met belangenbehartiging op regionaal- en lokaal niveau. Ik schakel graag tussen strategische vraagstukken, actuele issues die omhoogkomen en hands-on ondersteuning. Ik ben gedreven en werk zij-aan-zij met mijn klanten gedurende het gehele proces. Mijn hart gaat tevens sneller kloppen van intelligence vragen, data driven public affairs en het ontwikkelen van IT tools voor de public affairs professional. Een voorbeeld van dit laatste is onze succesvolle Stakeholder Intelligence Monitor (SIM), die ik samen met mede-partner Mark van den Anker heb opgezet, ontwikkeld en de verantwoordelijkheid draag voor de verdere ontwikkeling en groei van de SIM.

Mark van den Anker
vandenanker@gksv.nl

+31 615057011

 

Mijn expertise ligt op het snijvlak van public affairs, stakeholdermanagement en campaigning. Ik help klanten met veel plezier bij het ondersteunen van de lobby en ontwikkelen van public affairs strategieën. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en volledige inzet. Samen met de klant werk ik resultaatgericht aan het bereiken van de doelen. Voor GKSV werkte ik als adviseur public affairs en hoofd communicatie bij de artsenfederatie KNMG en als consultant bij EPPA Politiek & Lobby Consultants. 

Peter Stroink


+31 610925600

De rol van strategische en ‘trusted’ adviseur van bestuurders, toezichthouders en (communicatie)directeuren past mij het beste. Natuurlijk als er lastige issues spelen of de reputatie in het geding is en bij crises en calamiteiten. Maar ook als er een antwoord moet komen op complexe positioneringsvraagstukken of er een effectieve communicatiestrategie en – aanpak moet worden ontwikkeld. Ik heb veel ervaring opgedaan in sleutelposities bij Shell en als partner en directeur bij verschillende adviesbureaus. Mijn klanten zijn (beursgenoteerde) internationale bedrijven, kleinere bedrijven en (branche) organisaties en overheden.


Jacques Monasch
monasch@gksv.nl

+31 621703865

Strategie en improvisatie is alles. Weten waar je heen wil, overstag gaan om dichter bij de wind en dus je doel te komen. Dat vraagt kennis en ervaring met complexe maatschappelijke vraagstukken; state of the art toepassing van de juiste communicatie instrumenten; je organisatie daar op inrichten; en als geen ander weten wat je stakeholders en anderen willen. Met rust en overzicht kun je zo klanten begeleiden in het realiseren van hun doelen. Na zeven jaar lidmaatschap van de Tweede Kamer verbond ik me daarom met veel plezier en enthousiasme aan GKSV. Mijn ervaring met politiek, bestuur, wetgeving en media hoop ik te kunnen inzetten voor u. Voor mijn Kamerlidmaatschap was ik met een eigen consultancy actief op het gebied van strategische communicatie en public affairs. Via ‘1-op-1’  begeleiding en advisering, het opstellen en implementeren van plannen van aanpak en middels  interim-management, (communicatie-)trainingen, dagvoorzitterschappen en presentaties werkte ik met uiteenlopende opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Nu met nog meer ervaring en met nog meer inside-kennis hoop ik u samen met GKSV van dienst te kunnen zijn.


Hans Huigen

huigen@gksv.nl

+31 641044662
 
Mijn gehele werkzame leven speelt zich af op het snijvlak van bedrijfsleven en overheid en bracht mij al in diverse rollen en functies van Den Haag naar Parijs en via Brussel weer terug naar Nederland, nu als associate van GKSV. Ik was onder meer 8 jaar manager Public Affairs van het energiebedrijf Essent en werkte daarna 7 jaar als partner van H&dB Associates, een mede door mij opgericht adviesbureau waar ik vele en diverse bedrijven en instellingen mocht adviseren. Mijn advieskracht ligt op boardroom niveau en bij de public affairs functie. Ik help de boardroom te begrijpen waar de ratio en emotie zit van beslissers op politiek en bestuurlijk niveau en geef inzicht hoe ze gericht daarop kunnen inspelen. Maar ook vind ik het altijd een bijzondere ervaring om public affairs professionals te mogen coachen bij het opzetten van een effectieve en efficiënte PA functie die ook daadwerkelijk impact heeft zowel intern als extern. 

Isabel van Enckevort

vanenckevort@gksv.nl

+31 624562080
 
Gelijk krijgen, dat is waar het mijn klanten vaak om te doen is. Doordat ik mij veel heb beziggehouden met lastige en complexe dossiers vanuit verschillende invalshoeken kan ik organisaties en bedrijven goed ondersteunen om het gelijk aan hun zijde te krijgen. Ik heb een ruime ervaring met het positief positioneren van organisaties en het verbinden van verschillende belangen en stakeholders. Deze ervaring vertaal ik, in combinatie met mijn positieve kijk op de wereld, in een werkwijze waarin ik samen met de klant doelgericht aan de slag ga. De afgelopen 6 jaar heb ik als manager Public Affairs & Mediarelaties bij Holland Casino gewerkt op de terreinen communicatie, reputatie en public affairs. Mijn loopbaan begon ik als fractiemedewerker in de Tweede Kamer, daarna ben ik consultant bij EPPA geweest. 

Friso Rip

rip@gksv.nl

+31 643882282
 
Ik ben een pionier op zoek naar kennis. Gewapend met nieuwe inzichten bouw ik partnerschappen. Ik adviseer over strategische communicatie en positionering. Zes jaar ervaring in de internationale politiek helpt mij ‘the bigger picture’ te zien. Ik studeerde Europese- en Arabische studies in Amsterdam, Beirut en Damascus. De afgelopen zes jaar vertegenwoordigde ik de VVD in het buitenland. Als liaison tussen Den Haag en Brussel heb ik veel gewerkt met ‘Europa.’ Als internationale coalitiebouwer weet ik dat doelen vaak gemeenschappelijk zijn; slechts de weg er heen varieert. Door actief de samenwerking te zoeken en heldere keuzes te maken bereik ik resultaat. Deze ervaring gebruik ik om - met u - meer met minder te bereiken.

Gijs Petter

+31 630413262

 

Bij GKSV richt ik mij met name op vraagstukken op het gebied van public affairs en communicatie. Stakeholder en politieke monitoring vormen een belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik ben erg gedreven om klanten op effectieve en snelle wijze te informeren en adviseren. Na het afronden van mijn studie Rechten aan de Universiteit Leiden met de Master Ondernemingsrecht, heb ik ervaring opgedaan in de Tweede Kamer en bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Bij de NVB heb ik stage gelopen op de afdeling public affairs. Tijdens mijn studie heb ik onder meer in het bestuur gezeten van de VeerStichting. Ten grondslag aan het bestaan van de Veerstichting ligt de gedachte om de interactie tussen verschillende generaties te bevorderen. 

Eva Huis in 't Veld

+31 631091955
 
Bij GKSV houd ik me bezig met public affairs en stakeholdermanagement. Daarnaast ben ik programmamanager van de collegereeksen Strategische Communicatie & Public Affairs en Stakeholdermanagement die GKSV inhoudelijk vormgeeft en samen met Nyenrode faciliteert. Ik vind het een uitdaging om verschillende groepen met een gedeeld belang bij elkaar te brengen en verder te helpen in het behartigen van hun belangen. Ik maak me een onderwerp graag snel eigen zodat ik mijn klanten een gedegen advies kan geven. Voor GKSV werkte ik als beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en studeerde ik Politieke Communicatie en Internationale Betrekkingen in Amsterdam. 

Pieter Tichelaar

+31 636591587

 

Als gedreven adviseur houd ik me graag bezig met vraagstukken op het raakvlak van de politiek en het bedrijfsleven. Daarbij leg ik me bijvoorbeeld toe op het inzichtelijk maken en helpen verbeteren van de relatie van organisaties met hun omgeving. Maar ook op reputatie- en positioneringsvraagstukken in het algemeen. Ik heb de master Politieke en publieke communicatie aan de Vrije Universiteit afgerond. Daarnaast ben ik actief geweest als voorzitter van de vereniging en later de Raad van Advies van Studievereniging KIC en ben ik deelnemer geweest van het Boardroomprogramma van de VU. 

Mirthe de Boer

+31 648941101

 

Bij GKSV houd ik me vooral bezig met het monitoren van politieke issues en maatschappelijke ontwikkelingen. Ik vind het een uitdaging onderwerpen en issues vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en inzichtelijk te maken voor klanten. Na mijn studie Algemene Sociale Wetenschappen met een specialisatie in communicatie en gezondheid heb ik de master Medical Anthropology and Sociology aan de UvA afgerond. Ik heb mij gespecialiseerd op thema’s als zorg en autonomie en heb ervaring binnen maatschappelijke organisaties. Hiervoor heb ik als beleidsmedewerker en public affairs adviseur gewerkt bij de NVVE. Ook heb ik mij ingezet voor de organisatie Emancipator.

+31 646440259

 

Als junior adviseur bij GKSV richt ik mij voornamelijk op het monitoren van maatschappelijke ontwikkelingen en politieke issues. Ik bekijk dingen graag vanuit verschillende perspectieven en probeer zo op een positieve manier naar oplossingen te blijven zoeken. Na de bachelor Europese Studies, heb ik de master Internationaal en Europees recht gestudeerd in Amsterdam. Tijdens mijn studie ben ik betrokken geweest bij maatschappelijke organisaties, zoals o.a. Vluchtelingenwerk Nederland, en heb ik in het bestuur gezeten van de studievereniging ASA International Law. Tijdens mijn studie heb ik bovendien een half jaar meegewerkt aan de internationale campagne voor een zetel in de VN Veiligheidsraad bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Marcelle Verhoeven

+31 657591365

 

In de functie van Intelligence Specialist houd ik mij bezig met monitoring van het politieke proces op verschillende schaalniveaus. Daarnaast zet ik mijn expertise graag in om mijn collega’s bij te staan bij velerlei vraagstukken op het gebied van public affairs, stakeholdermanagement en communicatie. Naast mijn werkzaamheden bij GKSV volg ik de opleiding Beleid, Communicatie en Organisatie op de VU. Mijn masterthesis betreft de accountability van public affairs, deze schrijf ik in opdracht van GKSV. Tijdens de bachelor Bestuurskunde heb ik reeds in grote lijnen meegekregen hoe het Nederlands en Europees openbaar bestuur in elkaar steekt en mijn onderzoek naar kennismanagement en institutioneel geheugen bij het Agentschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vormde hier een mooie afsluiting op. Een korte stage bij de gemeentegriffie van gemeente De Bilt en mijn huidige activiteiten als vrijwilliger van het campagneteam van de lokale jongerenpartij Student & Starter in Utrecht hebben mij enthousiast gemaakt voor met name de lokale politiek.

Roel Dijkstra

+31 616005685

 

Ik haal veel energie uit het verbinden van onderwerpen, mensen en organisaties. Dit doe ik als strateeg in het speelveld tussen organisaties en het openbaar bestuur. Mijn achtergrond is een combinatie van communicatiewetenschap en bestuurskunde. Bij GKSV richt ik mij op public affairs en politieke monitoring. Van hieruit help ik klanten het politieke krachtenveld te duiden. Hiervoor heb ik mij tijdens mijn studie als ambassadeur gebogen over het reputatievraagstuk van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook heb ik mij ingezet als Accountmanager voor tech start-up Movit Sport. Tot op heden ben ik actief in de Raad van Advies van Studievereniging Commotie. In het advieswerk en als freelance copywriter onderhoud ik mijn schrijftalent.

Jonathan Seib

+31 655509302

 

Als Intelligence Specialist ben ik verantwoordelijk voor het monitoren van informatiestromen uit de politiek en stakeholders. Tijdens mijn werkzaamheden in de Eerste Kamer heb ik de procedurele, inhoudelijke en informele gang van zaken op het Binnenhof leren kennen. Bij GKSV kan ik die kennis en ervaring gebruiken om informatiestromen om te zetten in nuttig advies. Ik heb een bachelor Liberal Arts & Sciences aan University College Roosevelt gevolgd in computer science, statistiek, rechten en politicologie. Momenteel ben ik bezig met een master Rechtsfilosofie aan de EUR en een master Internet, Intellectuele Eigendom en ICT Recht aan de VU.

Maaike de Groot

+31 622371231

 

Als secretaresse/office manager zet ik me in om mijn collega’s de meeste organisatorische en administratieve taken uit handen te nemen. Ik krijg veel  voldoening van het aanbrengen van structuur in de dagelijkse werkzaamheden. Ik heb een brede ervaring met officemanagement en training coördinatie in de automotive (import en autoverhuur bij Fiat) en ICT en heb een paar jaar gevlogen bij Transavia