Wie we zijn

GKSV is een toonaangevend en 'no nonsense' consultancy bureau, opgericht door Hein Greven, Frank Körver, Peter Stroink en Arnoud Verhage. Zij kennen elkaar van Boer & Croon. Daar hielden zij zich met opdrachten op het gebied van strategie, stakeholder management en organisatieontwikkeling. Hun focus lag daarbij heel concreet op het verbinden van communicatie en public affairs met organisatiedoelstellingen. Kortom, hoe kunnen we met communicatie bijdragen aan het realiseren van de ambities van een organisatie?  

In 2012 besloten Hein, Frank, Peter en Arnoud een eigen adviesbureau op te richten in de vaste overtuiging dat excellente communicatie en stakeholder engagement de komende jaren alleen maar belangrijker worden voor het succes van organisaties, projecten en bestuurders. Inmiddels telt GKSV 13 adviseurs die zich met hart en ziel inzetten voor klanten met vaak grote nationale of internationale belangen. 

Partners van GKSV zijn Hein Greven, Frank Körver, Peter Stroink, Arnoud Verhage, Mark van den Anker en Maaike Hellingman-van Hooidonk.

De adviseurs van GKSV: 

 

Hein Greven

+31 655196587

Mijn kracht ligt bij vraagstukken waar belangen van verschillende spelers groot zijn. Samen met klanten vind ik graag oplossingen in de driehoek politiek, bedrijfsleven en belangenorganisaties. Ik ben resultaatgericht en heb oog voor drijfveren en belangen van alle betrokkenen. Op die manier heb ik me ontwikkeld tot een brede communicatieadviseur met de nadruk op public affairs en lobby. Ik heb mijn ervaring opgebouwd op de terreinen energie, zorg, duurzaamheid, telecom, finance en creatieve industrie. Voor de stap naar het ondernemerschap met GKSV was ik onder andere manager PA & Mediarelaties bij Eneco, associate partner bij Boer & Croon, voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA), bestuurslid bij de Waddenvereniging en manager Public Affairs bij KPN. Ik ben actief betrokken bij ons internationale netwerk Interel en de ondernemersclub voor een duurzame economie, de Groene Zaak

Frank Körver

+31 613523322

Ik focus me vooral op vraagstukken met betrekking tot strategie & leiderschap en reputatie & communicatie. Organisaties bellen mij als ze te maken hebben met lastige kwesties, complexe vraagstukken of strategische veranderingen, maar ook als ze een 'business focused' communicatiefunctie willen creëren. Eerder was ik o.a. associate partner bij Boer & Croon. Samen met Betteke van Ruler heb ik het boek Het Strategisch Communicatie Frame geschreven: een praktische methode voor strategie-ontwikkeling. Eerder verscheen een boek over issuesmanagement en geregeld publiceer ik over de vraag hoe corporate communicatie maximaal kan bijdragen aan het succes van organisaties. In specifieke gevallen versterk ik tijdelijk managementteams. 


Peter Stroink


+31 610925600

De rol van strategische en ‘trusted’ adviseur van bestuurders, toezichthouders en (communicatie)directeuren past mij het beste. Natuurlijk als er lastige issues spelen of de reputatie in het geding is en bij crises en calamiteiten. Maar ook als er een antwoord moet komen op complexe positioneringsvraagstukken of er een effectieve communicatiestrategie en – aanpak moet worden ontwikkeld. Ik heb veel ervaring opgedaan in sleutelposities bij Shell en als partner en directeur bij verschillende adviesbureaus. Mijn klanten zijn (beursgenoteerde) internationale bedrijven, kleinere bedrijven en (branche) organisaties en overheden. 


Arnoud Verhage

+31 620615172

Alles is niets. Daarom ondersteun ik klanten met het ontwikkelen en uitdragen van een eigentijds, authentiek en uniek geluid dat het verschil maakt bij hun stakeholders. Naast advisering aan klanten in bedrijfsleven, non-profit en zorgsector heb ik een specialisme gemaakt van tijdelijke regie op communicatie en reputatie vraagstukken bij klanten in huis. Vraagstukken waar organisatie of business belangen op het spel staan, waar een kwaliteitsimpuls nodig is en/ of waar iets tastbaars gerealiseerd moet worden. Mijn drang tot vernieuwing en het creëren van doorbraken zet ik in om initiatieven als The Kitchen en The Audit te lanceren. Eerder werkte ik voor Boer & Croon, Winkelman & Van Hessen en de Baak, Management Centrum VNO-NCW.


Maaike Hellingman-van Hooidonk
vanhooidonk@gksv.nl

+31 648786630

 

Als adviseur houd ik mij bezig met stakeholdermanagement en public affairs. Ik heb uitgebreide ervaring in Den Haag, maar ook met de regionale- en lokale lobby. Hierbij vind ik het de uitdaging om elke keer op zoek te gaan naar een verrassende aanpak. Ik ben gedreven en werk zij-aan-zij met mijn klanten gedurende het gehele proces. Eerder was ik werkzaam als adviseur public affairs bij Schiphol Group en als consultant bij Berenschot en EPPA Politiek & Lobby Consultants.


Mark van den Anker
vandenanker@gksv.nl

+31 615057011

 

Mijn expertise ligt op het snijvlak van public affairs, stakeholdermanagement en campaigning. Ik help klanten met veel plezier bij het ondersteunen van de lobby en ontwikkelen van public affairs strategieën. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en volledige inzet. Samen met de klant werk ik resultaatgericht aan het bereiken van de doelen. Voor GKSV werkte ik als adviseur public affairs en hoofd communicatie bij de artsenfederatie KNMG en als consultant bij EPPA Politiek & Lobby Consultants. 

Isabel van Enckevort

vanenckevort@gksv.nl

+31 624562080
 

Gelijk krijgen, dat is waar het mijn klanten vaak om te doen is. Doordat ik mij veel heb beziggehouden met lastige en complexe dossiers vanuit verschillende invalshoeken kan ik organisaties en bedrijven goed ondersteunen om het gelijk aan hun zijde te krijgen. Ik heb een ruime ervaring met het positief positioneren van organisaties en het verbinden van verschillende belangen en stakeholders. Deze ervaring vertaal ik, in combinatie met mijn positieve kijk op de wereld, in een werkwijze waarin ik samen met de klant doelgericht aan de slag ga. De afgelopen 6 jaar heb ik als manager Public Affairs & Mediarelaties bij Holland Casino gewerkt op de terreinen communicatie, reputatie en public affairs. Mijn loopbaan begon ik als fractiemedewerker in de Tweede Kamer, daarna ben ik consultant bij EPPA geweest. 


Hans Huigen

huigen@gksv.nl

+31 641044662
 
Mijn gehele werkzame leven speelt zich af op het snijvlak van bedrijfsleven en overheid en bracht mij al in diverse rollen en functies van Den Haag naar Parijs en via Brussel weer terug naar Nederland, nu als associate van GKSV. Ik was onder meer 8 jaar manager Public Affairs van het energiebedrijf Essent en werkte daarna 7 jaar als partner van H&dB Associates, een mede door mij opgericht adviesbureau waar ik vele en diverse bedrijven en instellingen mocht adviseren. Mijn advieskracht ligt op boardroom niveau en bij de public affairs functie. Ik help de boardroom te begrijpen waar de ratio en emotie zit van beslissers op politiek en bestuurlijk niveau en geef inzicht hoe ze gericht daarop kunnen inspelen. Maar ook vind ik het altijd een bijzondere ervaring om public affairs professionals te mogen coachen bij het opzetten van een effectieve en efficiënte PA functie die ook daadwerkelijk impact heeft zowel intern als extern. 

 

Gijs Petter

+31 630413262

 

Bij GKSV richt ik mij met name op vraagstukken op het gebied van public affairs en communicatie. Stakeholder en politieke monitoring vormen een belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik ben erg gedreven om klanten op effectieve en snelle wijze te informeren en adviseren. Na het afronden van mijn studie Rechten aan de Universiteit Leiden met de Master Ondernemingsrecht, heb ik ervaring opgedaan in de Tweede Kamer en bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Bij de NVB heb ik stage gelopen op de afdeling public affairs. Tijdens mijn studie heb ik onder meer in het bestuur gezeten van de VeerStichting. Ten grondslag aan het bestaan van de Veerstichting ligt de gedachte om de interactie tussen verschillende generaties te bevorderen. 

Eva Huis in 't Veld

+31 631091955
 
Bij GKSV houd ik me vooral bezig met stakeholder en politieke monitoring. Ik vind het een uitdaging om me een onderwerp snel eigen te maken en vervolgens klanten op een bondige maar informatieve manier up-to-date te houden en te adviseren. Naast een studie Communicatiewetenschap heb ik een Master Political Communication en een Master International Relations afgerond, allen aan de Universiteit van Amsterdam. In mijn vorige functie als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken heb ik veel kennis opgedaan over ambtelijke en politieke processen zoals het rapporteren aan de Tweede Kamer en de totstandkoming van beleid. Tijdens mijn studie heb ik als communicatie- en PR-specialist gewerkt bij Dam & Partners Architecten en ben ik tevens actief betrokken geweest bij de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) Amsterdam. Daarnaast ben ik politiek actief.

Willem de Grave

+31 652314823

 

Als adviseur bij GKSV richt ik mij voornamelijk op het monitoren van relevante (politieke) ontwikkelingen en issues en het adviseren van klanten over vraagstukken op het gebied van public affairs en stakeholder management. Het terugbrengen van berichtgeving tot de essentie, het maken van de vertaalslag van inhoud naar de voor klanten relevante informatie en het hierbij geven van to-the-point advies is waar het voor mij om draait. Mijn eerder opgedane politieke en communicatieve kennis helpt mij hierbij. Ik studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en liep stage aan de Stopera en op het Binnenhof. Na mijn studie werkte ik bij Conclusion als communicatieadviseur. Op dit moment ben ik actief als bestuurslid van de Alumnivereniging Politicologie en als secretaris van de internationale commissie van een politieke partij.

Pieter Tichelaar

+31 636591587

 

Als gedreven adviseur houd ik me graag bezig met vraagstukken op het raakvlak van de politiek en het bedrijfsleven. Daarbij leg ik me bijvoorbeeld toe op het inzichtelijk maken en helpen verbeteren van de relatie van organisaties met hun omgeving. Maar ook op reputatie- en positioneringsvraagstukken in het algemeen. Ik heb de master Politieke en publieke communicatie aan de Vrije Universiteit afgerond. Daarnaast ben ik actief geweest als voorzitter van de vereniging en later de Raad van Advies van Studievereniging KIC en ben ik deelnemer geweest van het Boardroomprogramma van de VU. 

Florentijn Otten 

+31 642547505

 

Als junior public affairs adviseur houd ik mij voornamelijk bezig met vraagstukken op het gebied van public affairs en politieke monitoring. Graag informeer ik klanten over belangrijke gebeurtenissen in politiek Den Haag, adviseer ik hen op een positieve manier over de te nemen stappen om hun doel te bereiken, en ben ik opzoek naar creatieve oplossingen. Tijdens en na mijn studie Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden heb ik als fractiemedewerker politieke ervaring opgedaan in de Tweede Kamer. Ik heb mij daar hoofdzakelijk bezig gehouden met de portefeuilles terrorismebestrijding, politie en cybersecurity. Hierdoor heb ik de wegen in de Tweede Kamer van binnenuit leren kennen en deze kennis gebruik ik nu graag om onze klanten zo adequaat mogelijk te adviseren. 

Mirthe de Boer

+31 648941101

 

Bij GKSV houd ik me vooral bezig met het monitoren van politieke issues en maatschappelijke ontwikkelingen. Ik vind het een uitdaging onderwerpen en issues vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en inzichtelijk te maken voor klanten. Na mijn studie Algemene Sociale Wetenschappen met een specialisatie in communicatie en gezondheid heb ik de master Medical Anthropology and Sociology aan de UvA afgerond. Ik heb mij gespecialiseerd op thema’s als zorg en autonomie en heb ervaring binnen maatschappelijke organisaties. Hiervoor heb ik als beleidsmedewerker en public affairs adviseur gewerkt bij de NVVE. Ook heb ik mij ingezet voor de organisatie Emancipator

Maaike de Groot

+31 622371231

 

Als secretaresse/office manager zet ik me in om mijn collega’s de meeste organisatorische en administratieve taken uit handen te nemen. Ik krijg veel  voldoening van het aanbrengen van structuur in de dagelijkse werkzaamheden. Ik heb een brede ervaring met officemanagement en training coördinatie in de automotive (import en autoverhuur bij Fiat) en ICT en heb een paar jaar gevlogen bij Transavia